Obsługujemy korporacyjne sieci komputerowe; dbamy o ciągłość działania informatycznych usług sieciowych, komputerów i peryferiów; zapewniamy pełne wsparcie użytkowników.

Dbamy o sprzęt i ludzi, by system IT - system nerwowy przedsiębiorstwa - działał efektywnie i bez zakłóceń.
adres: ul. Łomiańska 20b, 01-685 Warszawa
email: kontakt@synthesit.pl
telefon: (+48) 22 203 57 73
[ogłoszenia bieżące]