wdrażamy unijny projekt doradczy
Celem głównym projektu jest wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności Spółki Synthesit, co będzie możliwe poprzez realizację usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym jest świadczony przez Instytucję Otoczenia Biznesu (dalej „IOB”) w zakresie:

1. Usług dotyczących opracowania strategii rozwoju Spółki, a w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie i rozwiązania;

2. Usług pozwalających na określenie kierunków rozwoju Spółki, w tym wyboru ścieżek alternatywnego rozwoju;

3. Usług związanych z organizacją i zarządzaniem Spółką, warunkujących dalszy rozwój działalności i zwiększenie jej efektywności;

4. Usług specjalistycznych związanych z planowanym wdrożeniem nowych technologii cyfrowych.

Realizacja projektu (usługi doradczej o charakterze prorozwojowym) w efekcie przyczyni się do zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej Spółki na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, co w perspektywie czasu pozwoli na utrzymanie Spółki na rynku w dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej. Projekt będzie prowadzić do rozwoju Spółki, wzrostu jej konkurencyjności, wzmocni jej pozycję na rynku, a także podniesie innowacyjność na rynku regionalnym i krajowym, co wpłynie na sytuację Spółki zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym

Dofinansowanie projektu z UE: 93 360,00 zł

[wróć na stronę główną]